fbpx

TeamScan

Breng de kwaliteiten en aandachtspunten van jouw team snel en helder in beeld

Voor wie?

Je bent nieuwsgierig naar het functioneren van jouw team en je wilt dat graag helder in kaart brengen. Je hebt het idee dat er 'iets' is, maar je vind het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Je wilt graag de kwaliteiten in beeld hebben en weten waar de ontwikkelkansen liggen. 
Het Team Diagnostic Instrument is een ideaal middel om snel en adequaat het functioneren van het team in beeld te brengen, zowel wat betreft de 'harde' kant (rollen en taken, leiderschap, verantwoordelijkheden) als de 'zachte' kant (respect, vertrouwen, communicatie). 

Resultaat

  • Het team heeft helder in beeld welke factoren op orde zijn en waar de ontwikkel-mogelijkheden liggen om te groeien richting een High Performance Team. Na de workshop ligt er een concreet actieplan en heeft het team meer eigenaarschap wat betreft haar functioneren. 

Opzet

Alle teamleden vullen online en anoniem een vragenlijst in en daaruit ontstaat een helder beeld. Dit beeld wordt gepresenteerd in een workshop waarin we aan de slag gaan met de resultaten uit de teamscan. We besteden aandacht aan de aspecten die op orde zijn en samen met het team wordt een concreet actieplan gemaakt om te groeien richting een team dat zowel op de harde als op de zachte kanten optimaal functioneert. Eventueel kan er na een periode van teambegeleiding een nameting worden gedaan zodat helder wordt welke ontwikkeling het team heeft doorgemaakt. Uit onze ervaringen blijkt dat teams na een half jaar een gemiddelde verbetering van 15-20% op zowel productiviteit als positiviteit laten zien. 

Neem contact op