fbpx

TeamTraject

Meer Resultaat met je Team

Voor wie?

Je team loopt niet lekker en levert te weinig resultaat. De collega's werken als eilandjes, zoeken elkaar niet op, er is te weinig onderling vertrouwen en de besluitvorming verloopt traag.
De productiviteit van het team loopt terug of is niet optimaal. Het klimaat in het team is niet prettig en er wordt veel óver in plaats van mét elkaar gesproken. 

Resultaat

  • Een teamtraject beslaat gemiddeld 4 à 5 maanden en leidt tot:
  • - Gemiddeld 20% meetbare verbetering van de resultaten; 
  • - Snellere en betere besluitvorming;
  • - Duidelijke doelen en acties voor ieder lid van het team; 
  • - Effectieve hantering van conflicten; 
  • - Prettiger sfeer; 
  • - Geïnspireerde medewerkers; 
  • - Meer stabiliteit en duurzaamheid in het team ;
  • - Teamleden voelen zich gesteund en uitgedaagd. 

Opzet

We starten een teamtraject met een intake in de vorm van interviews en/of een Teamscan om een goed beeld te krijgen van het functioneren van het team. Op basis van deze eerste diagnose volgen enkele teamdagen die onderbroken worden door korte pitstops. De invulling van de teamdagen wordt in nauwe samenwerking met het team vastgesteld. Gedurende het traject werken teamleden aan hun persoonlijke acties om het team te verbeteren. Waar nodig worden individuele teamleden begeleid. Het traject wordt afgesloten met een nameting waardoor de resultaten zichtbaar worden. We zien gemiddeld 20% meetbare verbetering zowel op productiviteitsfactoren als op positiviteitsfactoren. 

Neem contact op