fbpx

Project start-up voor teams

Springplank voor startende project teams

Voor wie?

Je werkt in een team dat net gevormd is. Door een reorganisaties of door een fusie is het een samengesteld team. Of je werkt regelmatig in (tijdelijke) projectteams.  Je vindt het belangrijk dat het team een goede start maakt en daarvoor zoek je begeleiding.  
Wij kunnen je helpen bij een goede (project) start-up van het team zodat er effectief en prettig wordt samengewerkt. 

Resultaat

Je bereikt een groot onderling vertrouwen, helder geformuleerde doelen, een groot commitment en een plezierig werkklimaat. Het team heeft heldere afspraken gemaakt en weet hoe het constructief kan omgaan met eventuele conflicten.

Opzet

We brengen het teamfunctioneren vooraf snel in beeld met behulp van de TeamScan.
Daarna volgt een workshop van een dag waarin we op basis van de uitslag van de scan gaan werken aan:
  • Elkaar leren kennen
  • Heldere visie en doelen
  • Onderling commitment
  • Heldere rolverdeling en verantwoordelijkheden
  • Vergroten van het onderling vertrouwen
  • Heldere communicatie
  • Constructieve en preventieve conflicthantering

Neem contact op