fbpx

Visie op teams

Productiviteit en Positiviteit creëeren High Performance Teams

Visie op teams

Het werken in teams is onlosmakelijk verbonden met het werken in de 21e eeuw. De focus op resultaat én op een optimaal samenwerkingsklimaat zijn de belangrijkste twee factoren voor een High Performance Team.
Dat waar je goed in bent verder versterken. Dat is waar we met jou, jouw team en/of organisatie altijd als eerste mee aan de slag gaan. Zonder de problemen over het hoofd te zien. Wij zijn er van overtuigd dat door je eerst te focussen op wat al goed is en waar talenten liggen, je ook beter de vraagstukken of problemen kunt aanpakken. Dat maakt onze aanpak leuker en efficiënter.

Ontwikkeling van de harde én de zachte kant van teams

In onze aanpak versterken wij enerzijds de 'productiviteit' van het team; de factoren die gericht zijn op het neerzetten van resultaat. Zoals heldere doelen, besluitvorming en duidelijk leiderschap.

Anderzijds verbeteren we het samenwerkingsklimaat, zoals onderling vertrouwen, respect, open communicatie en effectieve conflicthantering. Deze factoren vatten we samen onder de noemer 'positiviteit'.