fbpx

De docent als coach

Coaching is een effectief middel om studenten te begeleiden in het ontwikkelen van generieke professionele vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met veranderingen en zelfbewust handelen. De meeste docenten zijn niet voldoende getraind in coachingsvaardigheden. Het RadboudUMC leidt docenten van de medische faculteiten op zodat zij goed zijn toegerust om studenten te begeleiden in het ontwikkelen van genoemde competenties. In dit wetenschappelijke artikel wordt beschreven hoe dit intensieve en succesvolle programma dat Stach in nauwe samenwerking heeft ontwikkeld eruit ziet….